Jarruttoman perävaunun kokonaismassa nyt enintään 825Kg

12.7.2015

O1- ja O2-luokan perävaunujen massatulkinnat EU-asetuksen 1230/2012 mukaan O1-luokan perävaunun teknisesti suurin sallittu kokonaismassa voi olla 825 kg, joka muodostuu luokittelun mukaan akselille sallitusta 750 kg maksimimassasta sekä kytkimelle sallitusta 75 kg maksimimassasta. Luokittelumassa on akselilta tiehen kohdistuva massa, joka on O1-luokan perävaunulla maksimissaan 750 kg. Luokittelun mukaan O1-luokan perävaunua saa edelleen vetää autolla, vaikka teknisesti suurin sallittu kokonaismassa olisi 825 kg, jos auto ja vetokytkin sallivat 75 kg pystykuorman ja 750 kg perävaunun massan. Vastaavia tulkintoja sovelletaan myös O2-luokan perävaunussa.