Rekisteröintikatsastus

12.7.2015

Ennen yksittäisen ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen, tulee sille suorittaa joko Nopearekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä, jossa tarkastetaan ajoneuvon tekniset tiedot, rakenne, varusteet, kunto ja vaatimusten täyttyminen sekä merkitään ajoneuvon tekniset tiedot Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään

Rekisteröintikatsastuksessa katsastaja tarkastaa ajoneuvon säännöstenmukaisuuden tarkastamalla ajoneuvossa olevat rakenteet ja varusteet, toteamalla pakollisten varusteiden olemassaolon sekä tarkastamalla ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden ajoneuvosta ja siitä esitettävistä dokumenteista. Lisäksi tapauksesta riippuen katsastuksessa tarkastetaan myös ajoneuvon kunto.

Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä mm. ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta selvitys, johon halutaan vedota. Lisäksi katsastajalla on oikeus pyytää lisäselvityksiä vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi. Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen on jaoteltu erilaisiin käytäntöihin ajoneuvon iän, alkuperäisen markkina-alueen, hyväksyntöjen ja ajoneuvoluokan perusteella.

Ajoneuvosta esitettävien asiakirjojen tulee olla kyseiselle ajoneuvolle valmistenumerolla yksilöityjä.

Lisäksi ajoneuvosta tulee esittää katsastuksessa todistus edellisestä ulkomaisesta rekisteröinnistä sekä rekisteröinnissä todistukset omistusoikeuden siirtymisestä edellisestä rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien.