Määräaikaiskatsastus

Katsastuksen päätavoite on parantaa meidän kaikkien hyvinvointia tiellä liikuttaessa – niin turvallisuuden kuin ympäristönkin kannalta.

Autot ja tieliikennemönkijät tulee katsastaa pääsääntöisesti kerran vuodessa suoritettavassa määräaikaiskatsastuksessa. Uusille, yksityiskäyttöisille ajoneuvoille ensimmäinen katsastus tulee suorittaa kolmantena vuonna. Ammattiliikenteessä olevat ajoneuvot sekä raskaat ajoneuvot täytyy katsastaa vuosittain. Poikkeuksen tekevät myös museoajoneuvot, jotka tarvitsee katsastaa vain joka toinen tai joka neljäs vuosi, rippuen käyttöönottovuodesta. Laki ajoneuvojen katsastamisesta

Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvon kunto tarkastetaan katsastusasetusten mukaisesti. Myös koeajo sekä ajoneuvon tunnistus ovat keskeisiä asioita määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Tunnistamisella tarkoitetaan rekisterimerkintöjen, valmistenumeron ja rekisterikilpien tarkistamista ja vastaavuuden toteamista. Samalla tarkistetaan myös, että asianmukaiset verot ja vakuutukset on maksettu.

Mikäli ajoneuvo joudutaan hylkäämään määräaikaiskatsastuksessa, tulee jälkitarkastus suorittaa kuukauden (1 kk) sisällä. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa havaitut puutteet sekä viat.