Katsastustyypit

Määräaikaiskatsastus lakisääteisenä tehtävänä

Autolle tehtävän säännöllisen katsastuksen päätavoitteena on parantaa kaikkien tienkäyttäjien hyvinvointia niin turvallisuuden kuin ympäristönkin kannalta. Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvon kunto tarkastetaan ja pakokaasupäästöt mitataan katsastusasetusten mukaisesti (pdf). Jos päästömittaukset on tehty ennen määräaikaiskatsastukseen tuloa, riittää, että esität voimassa olevan päästömittaustodistuksen.

Katsastaja suorittaa ajoneuvolla lyhyen koeajon ja tekee sille tunnistuksen, eli tarkistaa rekisterimerkinnät, valmistenumeron ja rekisterikilpien vastaavuuden. Samalla tarkistetaan myös, että asianmukaiset verot ja vakuutukset on kyseisestä ajoneuvosta maksettu.

Mikäli ajoneuvo joudutaan hylkäämään määräaikaiskatsastuksessa, tulee jälkitarkastus suorittaa yhden kuukauden (1 kk) sisällä. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa havaitut puutteet ja viat.

Katsastuslainsäädäntö muuttui 20.5.2018 uusien henkilö- ja pakettiautojen katsastusta koskevien säännösten voimaantulon myötä (Traficom).

Katsastuksen muuttuneet säädökset

Oman autosi katsastustilanteeseen muuttuneet säännökset alkavat vaikuttaa vasta, kun ajoneuvo on katsastettu ensimmäisen kerran säännösten voimassaolon aikana (20.5.2018 jälkeen). Uudempien autojen katsastustarpeeseen uudistus vaikuttaa niin, että yksityiskäytössä olevat henkilö- ja pakettiautot on määräaikaiskatsastettava ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta, minkä jälkeen katsastus on tehtävä joka toinen vuosi. Vuosittainen katsastus koskee jatkossa vain kymmenen vuoden ikäisiä autoja.

Uudistuksen jälkeen tehdyn määräaikaiskatsastuksen myötä seuraava katsastusväli riippuu auton käyttöönottopäivän sijaan edellisestä katsastuspäivästä. Katsastuspäivää ei kuitenkaan voi myöhäistää. Traficomin sivuilta löydät tarkemmat lisätiedot uudistuksen jälkeisistä katsastusajankohdista ajoneuvoluokittain.

Milloin muutoskatsastukseen?

Ajoneuvon ja sen rekisteriin merkittyjen teknisten tietojen on vastattava toisiaan. Mikäli siis ajoneuvoon tehdään muutoksia, jotka poikkeavat auton rekisteriotteelle merkityistä tiedoista, on autolle suoritettava muutoskatsastus. Muutoskatsastuksessa autoon tehdyt muutokset hyväksytään ja tarvittavat tiedot lisätään tai korjataan ajoneuvon teknisiin tietoihin.

Muutoskatsastusta vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi muutokset, jotka vaikuttavat ajoneuvon korirakenteeseen, ulkomittoihin tai merkittävästi rengaskokoon.

Traficom listaa sivuillaan kaikki muutoskatsastuksen tekemistä vaativat muutokset.

Rekisteröintikatsastus tuontiautolle

Ennen yksittäisen ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen, tulee sille suorittaa joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä. Samalla ilmoitetaan ajoneuvon tekniset tiedot Trafin hallinnoimaan Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ). Maahantullessa ajoneuvosta kuuluu tehdä käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle (kts. ohje Verohallinnon sivulta ja autoveroilmoitus).

Rekisteröintikatsastuksessa todetaan ajoneuvon säännöstenmukaisuus. Katsastaja tarkastaa olevat ajoneuvon yleisen kunnon, rakenteet ja varusteet, toteaa pakollisten varusteiden olemassaolon sekä tarkastaa ajoneuvolle asetettujen vaatimusten täyttymisen ja tarvittavat dokumentit.

Rekisteröintikatsastuksessa tarvittavia dokumentteja on mm. selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta . Lisäksi katsastajalla on oikeus pyytää ajoneuvon omistajalta tarvittavia lisäselvityksiä. Ajoneuvosta esitettävien asiakirjojen tulee olla kyseiselle ajoneuvolle valmistenumerolla yksilöityjä.

Lisäksi ajoneuvosta tulee esittää todistus edellisestä ulkomaisesta rekisteröinnistä ja omistusoikeuden siirtymisestä. Pääsääntö on, että ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava hyväksytysti ja autovero maksettava ennen Suomeen rekisteröintiä.

Muut katsastusasemien palvelut

Ajoneuvon kuntotarkastus

Vaikka autosi ei tarvitsisi vielä määräaikaiskatsastusta, katsastusasemalla tehtävä kuntotarkastus on hyvä keino varmistua ajoneuvon asianmukaisesta turvallisuudesta. Katsastuksen asiantuntijoiden koostamaa kuntotarkastusraporttia voi käyttää hyväksi myös osto- tai myyntitilanteessa, jossa katsastusaseman puolueeton arvio autosta on arvossaan.

 

Ajoneuvolle tehtävä yksittäishyväksyntä

Katsastus.fi-asemilla voidaan tehdä yksittäishyväksyntä Traficomin valtuuttamana kaikille ajoneuvotyypeille.

AKK Motorsportin hyväksymä kilpa-auton katsastus

Etelä-Savon Katsastus Mikkelissä on AKK:n valtuuttama kilpa-autojen katsastuspaikka. Kilpa-autolle tulee tehdä katsastus, jossa se on todettu tieliikennekelpoiseksi esimerkiksi rallikilpailujen siirtymäajoa varten.